Ipotpal logo header ипотпал сео Игра
Вход към Ипотпал
Ляв ъгъл на рамката за  Десен ъгъл на рамката за
;

Връзка с Ипотпал

Въпрос за Ипотпал


Ляв ъгъл на рамката за Връзка с Ипотпал Десен ъгъл на рамката за Връзка с Ипотпал

Малко анализи и новини от света на ипотпал
Ипотпал СЕО Играта на ипотпалите с гоогле.бг

MySQL ипотпал еволюция

От октомври 2006 MySQL предлага официална версия 5.0.26. Тя има следните ипотпал възможности:
* ANSI SQL 99 - частично, както и разширения
* Междуплатформена поддръжка
* Съхранени процедури
* Тригери (triggers)
* Указатели (Cursors)
* Обновяеми изгледи (Views)
* Пълна поддръжка на VARCHAR
* INFORMATION_SCHEMA
* Стриктен режим (Strict mode)
* Поддържа X/Open XA разпределена обработка на транзакции (DTP); запазване в две стъпки (two phase commit) като част от това използвайки InnoDB на Oracle
* Независими хранилища (storage engines) (MyISAM оптимизирано за висока скорост, InnoDB за транзакции и запазване на връзките (referential integrity), Archive за архивиране на данни в по-малко пространсво и други)
* Транзакции с InnoDB, BDB и Cluster хранилища; възстановителни точки (savepoints) използвайки InnoDB
* Поддръжка на SSL
* Кеширане на запитвания (Query caching)
* Вложени заявки (sub selects)
* Репликация от тип "Главен" - "Подчинен" (master/slave), много "подчинени" и един "главен", не поддържа автоматично много "главни" за един "подчинен" (multiple masters per slave).
* Пълнотекстово индексиране и търсене с MyISAM
* "Вграден" вариант (embedded library)
* Пълна поддръжка на Unicode
* Съвместима с ACID при използване на InnoDB, BDB и Cluster хранилища
* Клъстър - разпределена обработка от тип "без споделен ресурс" Shared Nothing чрез MySQL Cluster

Следната възможност е само на MySQL, но не и на други РСУБД: Множество хранилища (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, Memory/heap, Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole and Example in 5.x), давайки възможност да се избере най-ефектовното за всяка таблица в ипотпал приложението.

Ипотпалист: .

Ляв ъгъл на рамката за Връзка с Ипотпал Десен ъгъл на рамката за Връзка с Ипотпал
Ляв ъгъл на рамката за Връзка с Ипотпал Десен ъгъл на рамката за Връзка с Ипотпал

Ипотпал СЕО страници:
Ляв ъгъл на рамката за Галерия от страници в тази интернет страница. Прелистете нататък това чудо на природата. Десен ъгъл на рамката за Галерия от страници в тази интернет страница. Прелистете нататък това чудо на природата.

Кулинарни рецепти и ястия Айкидо и пътят Бушидо

Ляв ъгъл на рамката за Състезателите, които заслужават линк от сайта ми. Мнението ми е субективно, но обхваща целия им творчески процес и упорството им да спечелят това СЕО състезание. Десен ъгъл на рамката за Състезателите, които заслужават линк от сайта ми. Мнението ми е субективно, но обхваща целия им творчески процес и упорството им да спечелят това СЕО състезание.