Ipotpal logo header

�������� ���� ������ ������������ ��������������

�������� ���� ������ ������������ �������������� ипотпал СЕО играта на ипотпалите с гоогле

Победители във втория етап на ипотпал

На втория ден от месец Февруари 2010 година моята регистрация на победители те в междинния етап от сео ипотпал състезанието бе както следва.

�������� ���� ������ ������������ �������������� заявка ипотпал карибските космически космо лаптоп

Ипотпалист име: Павел Джунев с прякор: w-seo записан с входящт номер 6 със страница: ipotpal-bg.net. Изказване или анализ: Изключително добър Ипотпал играч. Ако трябва да се обзалагам


�������� ���� ������ ������������ ��������������

Кариера в застрахователният бизнес

В тази статия ще разгледаме Кариерата в застрахователният бизнес
 
Предлагаме ви една изключителна възможност за реализация и непрекъснато професионално развитие. Перспективна работа в екип. Ако не желаете повече да работите за новата кола на шефа си, за почивката на шефа си, или за децата на шефа си, а за вас самите, тук е вашето място.
 
Постоянно търсим нови кадри за длъжността  финансов консултант. От вас не се изисква опит във финансовата сфера. Ние ви предлагаме текущо и непрекъснато обучение.  За да постигнете желаните успехи, трябва да притежавате няколко качества:
1 Добри комуникационни умения.
2 Желание да се учите. Готовност да гледате напред.
3 Желание да заработвате пари.
4 Желание да се съветвате с екипа.
Нашата компания се нуждае от консултанти и ръководители, които постигат успехи, които преследват ангажирано и съзнателно нашите общи цели и поемат отговорността за решенията си.
За да се справят с тези изисквания, ние даваме на нашите консултанти цялата подкрепа, от която се нуждаят. Основополагащ елемент тук е обучението. Философията на програмата за обучение се отличава с непрекъснато обучение в екипа, насочено към практиката и постоянното лично развитие. Многостепенната програма за обучение е съобразена точно с нуждите на консултантите на различните нива на професионално развитие:
 1 Базов семинар - първо ниво.
 2 Семинар за подпомагане на продажбита в България - второ ниво.
 3 Първи ръководен семинар в чужбина  - трето ниво – на разноските на холдинга.
 4 Втори ръководен семинар в Австрия – четвърто ниво – на разноските на холдинга.
 5 Трети ръководен семинар в някои екзотични страни и елитни курорти – пето ниво – на разноските на холдинга.
 6 Специален семинар за директори – шесто ниво.
 7 Семинар за директор – седмо ниво.
 8 Семинар за директор – осмо ниво.
Целта е да бъдат обучени компетентни, ефективно работещи и мотивирани консултанти, за да се гарантира възможно най-високо качество и сериозност на консултациите.
Спазването на строгите критерии за обучение и качество е важен елемент за личния дългосрочен успех на консултантите.
Получавате световен сертификат. Преминаването от една степен в друга не може да стане без задължително модулно обучение. Наред с обучението ви очакват много международни пътувания, поощрителни награди, награди за покрити критерии.
Всеки месец се оганизира тийм билдинг в луксозни хотели на територията на страната.
Защо да изберете нас?
-         за да имате допълнителен доход
-         за да имате финансова свобода
-         за да имате свой бизнес
-         да имате повече свободно време
-         да работите тогава, когато вие сам определите
-         да можете да се развивате като личност
-         да помагате на другите
-         да се запознавате с нови и нови хора
-         за да имате възможност да се оттеглите от професията, която вече ненавиждате
-         да оставите нещо след себе си
-         за да се пенсионирате при запазен висок стандарт на живот
 
Така, въоръжени с необходимата компетентност, всяка крачка от професионалното Ви развитие носи както по-големи шансове за успех, така и мотивация за справяне с нови задачи и поемане на отговорности.

Надявам се тази ипотпал статия да ви е от полза.


стандарт | живот | Кариера | в | застрахователният | бизнес |

Посетете Ипотпал галерията - Ипотпал СЕО Галерия. Посетите нашите ипотпал новини Ипотпал СЕО новини или пък се запознайте с нашите ипотпал играчи: Ипотпал СЕО Играчи

TIR Карнет от ипотпал

В тази ипотпал статия ще разгледаме TIR Карнет като понятие. Тук ще нахвърляме общите мисли на ипотпал автора за TIR Карнетът като документ и предназначение.
Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 50 000 щатски долара така казва тази ипотпал страница. Издава се по силата на международна конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации - IRU (Международна асоциация на превозвачите), а за България - AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата).
На практика карнетът ТИР е международен документ за транзит на стоки, под покритието на гаранцията, дадена от издаващата организация. Съгласно него се превозват стоки и товари с митнически печати и пломби, в автотранспортни средства или контейнери. Необходимо е горепосочените транспортни средства да са предварително одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство за митническа годност.
Въведена е строга отчетност на получените от асоциацията карнети ТИР, кога, за какъв автомобил, с какъв товар, за каква дестинация. Всички използвани и надлежно приключени и заверени от митницата карнети ТИР се отчитат незабавно в издаващата асоциация. В случай, че, карнетът не може да бъде използван в рамките на дадената му валидност, той може да бъде продължен с 1 месец чрез заверка от страна на асоциацията. Неизползваните към тази дата карнети подлежат на задължително отчитане.
Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа, наречени волети. Броят им се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не по-малко от четири. За държавата изпращач, за всяка транзитно премината, както и за страната получател е необходимо наличието на една двойка волети, с различен цвят (бял и зелен) съответно за всяко изпращащо, транзитно входно, транзитно изходно и получаващо митническо учреждение. В долния край на волета е поставен контролен талон, наречен суше. Този контролен талон се попълва и заверява успоредно с откъсването на волета от съответното митническо бюро на вход или изход.
Като общо правило превозваните на митническата територия на Р България стоки под покритието на карнет ТИР се считат за чуждестранни. Българските стоки, предназначени за износ и поставени под покритието на карнета ТИР, запазват статута си на такива. Превозът на стоки под покритието на карнет ТИР от отправно митническо учреждение на митническата територия на Р България се допуска само ако превозът ще бъде международен.
Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и получаващи митнически учреждения, включително в различни държави, като техния общ брой не може да бъде по-голям от четири. Съответно това могат да са: едно изпращащо и три получаващи, две изпращащи и две получаващи, три изпращащи и едно получаващо. Карнетът ТИР може да се оформя в получаващите митнически учреждения само ако е бил приет и оформен от всички предвидени отправни митнически учреждения. В тези случаи отделните партиди стоки се вписват ясно отделени чрез черта една от друга в манифеста на стоки те на всички волети, спазвайки последователността на товаренето или разтоварването. За всяко едно пътно превозно средство или контейнер се изготвя само един карнет ТИР, както и в случаите на превоз със съчленно пътно превозно средство (влекач с полуремарке или автомобил с ремарке).
Действието на системата ТИР може накратко да бъде представено чрез определен набор от процедури. С помощта на данните от попълнения от превозвача карнет ТИР митницата на действащото митническо бюро, където обикновено се извършват формалностите по износа, проверява товара. Тя запечатва товарното помещение, заверява карнета ТИР, откъсва един волет (белия екземпляр) и попълва съответното суше. Карнетът ТИР се връща на превозвача, който започва транспортната операция. При пресичане на границата в изходен митнически пункт, когато се напуска страната, митницата проверява пломбите, откъсва втори волет (зеления екземпляр) от карнета ТИР и попълва съответното суше. Превозното средство може да напусне страната и попълнените от митническите органи две сушета представляват доказателство за приключена операция ТИР за съответната страна.
Митническите органи могат да процедират по следния начин при извършване на проверки: изходното митническо бюро връща откъснатия волет (зеления екземпляр) на задействащото митническо учреждение. Там данните от получения волет се сравняват с данните от волета, задържан при задействането на карнета ТИР. В случай че изходното митническо бюро не е отразило забележки или резерви, операцията ТИР приключва за съответната страна и карнетът ТИР се счита за приключен без резерви.
В случай, че откъснатият от изходното митническо бюро волет съдържа резерви или ако същият не се върне на задействащата митница, задействащото бюро започва разследване с помощта на съответната гарантираща асоциация в страната, като информира асоциацията, че карнетът ТИР е бил приключен с резерви или изобщо не е бил приключен. Когато получените обяснения са незадоволителни за митницата, тя прилага Конвенцията ТИР и националното законодателство за определяне на дължимата на митницата сума. В случай, че събирането й от пряко дължащото сумата лице се окаже невъзможно, митническите власти предупреждават гарантиращата асоциация, че искът трябва да бъда покрит от нея. За всяка държава, през която преминава транспортът, се прилага система, аналогична на тази в задействащата страна. Оттам и изискването за броя на волетите в задействания карнет ТИР, винаги кратен на две.
Входната митница за всяка държава по транзита проверява пломбите и задържа един волет от карнета, като същото прави и съответната изходна митница. Двата волета се сравняват и транспортната операция е приключена за съответната страна или, в случай, че има констатирани нередности, волетите се подлагат на спомената по-горе процедура. Когато в приключващата страна входното и приключващото митническо бюро съвпадат, карнетът ТИР се обработва, като митницата задържа и двата волета от него, а стоката се прехвърля под друг митнически режим (митническо складиране, внос и т.н.).
Обикновено системата функционира по гореописания начин, но правото на всяка митница да извършва контрол се запазва. Ако митницата има подозрения за нарушение или контрабанда, а също и когато констатира нередовни пломби или има съмнение за фалшификация на карнета ТИР, тя може да провери стоката.
С цел осигуряване на по-ефикасен контрол митницата може да даде указания за маршрута, по който превозните средства биха били лесно различими благодарение на табелата TIR. Превозът трябва да бъде осъществен в разумен срок и време. Всеки превозвач по различни обективни причини като например наличието на форсмажорни обстоятелства, ако не спази дадените му срокове и направление, трябва да може да даде приемливи обяснения.
В случай на по-тежки произшествия - нарушена цялост на митническите пломби, пътно транспортно произшествие, частично или пълно унищожаване на стоката, превозвачът е длъжен да осигури съставянето на констативен протокол от най близките местни власти като осигури попълването на “Констативен протокол” в карнета ТИР. При подобни ситуации този документ дава правото на митническите власти да проведат свое собствено разследване.
Надявам се тази ипотпал статия да ви е била от полза.

Застраховка като спестовен влог СЕО оптимизация за вашата интернет страница Ремонт на мотори и скутери за безпроблемна експлоатация Айкидо и пътят Бушидо

подробно търсене в тази СЕО страница �������� ���� ������ ������������ ��������������

Секция предоставя възможност да потърсите информацията, която ви е необходима. Разбира се ако това ви е необходимо. Ако харесате нтернет страничката ми можете да я добавите във вашите любими места.


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

В тази ипотпал страница - �������� ���� ������ ������������ ��������������, има 0 броя Ипотпал мнения

За да видиш всичките 0 коментара натисни тук:


Добави коментар за �������� ���� ������ ������������ ��������������
Име на коментиращият :
Email на коментиращият :
Интернет страница :
Ипотпал забранява УРЛ в Коментарите :

Има грешка в ипотпал мнението ви
Въведете коректно полетата: email, име, коментар
Ляв ъгъл на рамката за коментари в ��������-����-������-������������-��������������.html тази сео страница за великата игра ипотпал Десен ъгъл на рамката за коментари в ��������-����-������-������������-��������������.html тази сео страница за великата игра ипотпал