Ipotpal logo header

Кой какво спечели от Ипотпал

Кой какво спечели от Ипотпал ипотпал СЕО играта на ипотпалите с гоогле

Гугъл СЕО игрите

Както знаете гугъл е най-силната интернет търсачка от 10 години насам. Точно заради това с нея СЕО игри те са най-интересни и най-полезни

Кой какво спечели от Ипотпал Ипотпал, Стани ипотпал Блогър. Ипотпал Блог обществото приема нови членове.

Ипотпалист име: Иво Апостолов с прякор: ivo.apostolov записан с входящт номер 15 със страница: joomla-bg.com. Изказване или анализ: Ипотпал, Стани ипотпал Блогър. Ипотпал Блог обществото


Кой какво спечели от Ипотпал

Кой какво спечели от Ипотпал

В тази ипотпал статия ще разгледаме, кой и какво спечели от Ипотпал СЕО състезание то. Нека разделим участниците в това състезание на активни( СЕО оптимизаторите, които взеха дейно участие в тази игра) и пасивни Възложителите в лицето на нотебоок.бг.
1. Активните участници в това СЕО състезание спечелиха: Нов СЕО инструмент, който някои от състезателите направиха Визитни картички за СЕО успехът си. Други се опитаха да пробият във областа на лаптопите все пак нали Ипотпал е обърната наопаки дума за Лаптопи. Призвание и сверяване на СЕО часовникът си спечелиха другите Участници във тази успорвана надпревара.
2. Какво спечели възложителят на Ипотпал СЕО състезание то:
а) това са така наречените външни линкове към неговата страница. Много и разнородни и всичките тясно свързани със Лаптопи, Нотебооци, Марки на малките компютри.
б) Нотебоок.бг си купиха 160 ипотпал оптимизатора за скромната сума от 6400 лв. Което е доста добра сума като се замислите драги читатели, защото ако разделите 6400 на 160 се получава крупната сума от 40 лв. на СЕО ипотпал Оптимизатор.
в) Изключително много шум около думата лаптопи. При което основният лидер до момента лаптоп.бг се принуди да прибегне до СЕО оптимизация на собствената си интернет страница, за да не изостане от конкуренцията.
г) Нотебоок.бг се закрепиха трайно в челните места в СЕРП на ГУГЪЛ и то явно благодарение, не само на играта Ипотпал, но и на читавото оптимизиране на интернет страницата им.

Надявам се тази ипотпал статия да ви е от полза.


SEO | СЕО | състезание | ипотпал | |

Посетете Ипотпал галерията - Ипотпал СЕО Галерия. Посетите нашите ипотпал новини Ипотпал СЕО новини или пък се запознайте с нашите ипотпал играчи: Ипотпал СЕО Играчи

Товарителница CIM от ипотпал

Товарителницата за железопътни превози представлява превозен договор между две страни - изпращач и превозвач. Това е основната дефиниция за Товарителница CIM в тази ипотпал страничка. Той се сключва между изпращача и железницата-превозвач. Чрез сключването на превозния договор железницата поема задължението да превози предадената й стока от едно на друго място и да я предаде там на определения от изпращача получател. Изпращачът, от своя страна, се задължава да извърши съответната насрещна престация (да заплати превозните цени). Особеността на превозния договор се състои в това, че въз основа на него, трето лице (получателят), придобива правото да изисква от железницата доставянето на стоката на свое име в получаващата гара (договор в полза на трето лице).
По правило товарите се приемат за превоз в отправната гара. Като се има предвид обаче, че в СIМ нарочно е спомената “отправната железница”, се създава възможност при съответна уредба превозен договор да се сключи по СIМ още при приемането на стоката в дома на изпращача, което зависи от това дали отправната железница е настроила дейността си за тази цел или не е.
По този начин, превозният договор е сключен посредством конклудентно действие (т.е. не писмено или устно). То се състои в приемането на стоката и товарителница та от отправната железница с цел да я превози. Само когато горните предпоставки са налице, превозният договор се счита за сключен. Те обаче могат да не бъдат изпълнени едновременно. Може да се случи така, че най-напред да се приеме стоката, а по-късно товарителница та и обратно.
Когато предадената от изпращача товарителница не е попълнена съгласно предписанията, железницата може да я откаже. Ако обаче я приеме неправилно попълнена, счита се, че договорът е сключен правомерно.
Поставеният датен печат удостоверява приемането на пратката, т.е. факта за сключването на превозния договор. Поставянето на печата обаче не е необходимо условие за сключването на договора. Ако това е пропуснато, сключването на превозния договор си остава валидно. Датен печат на отправната гара е печатът, който отразява освен името на отправната гара и деня, дори часа на приемането.
Чрез приемане на товара и товарителница та превозният договор е сключен по условията на данните от товарителница та. Поставеният датен печат потвърждава факта и мястото на сключване на превозния договор. Подпечатаната товарителница доказва че е сключен превозен договор във времето, посочено в датния печат с такова съдържание, каквито са данните в товарителница та. След съставянето на товарителница та и подпечатването и задължително се поставя датен печат и върху дубликата. Товарителницата и дубликатът се подпечатват едновременно със същия печат. Дубликатът на товарителница та служи за:
удостоверяване за приемането на стоката за превоз от железницата;
легитимиращ документ за изпращача при даване допълнителни нареждания или разпореждане за изменение на превозния договор, както и за предявяване на искания по превозния договор;
квитанция за заплатените от изпращача суми.

Товарителницата се попълва на френски, немски или италиански език. Може да бъде попълнена и на друг език, като най-често това е езикът на отправната страна. Ако съществуват няколко официални езика изпращачът е свободен да посочи своите данни на един от съществуващите официални езици в страната. Към товарителница та трябва да се добавя превод на един от трите езика, посочени по-горе.
Товарителницата трябва да съдържа задължително следните данни:
- наименование на получаващата гара, с всички необходими указания, за да се избегне смесването между различни гари, които обслужват едно и също населено място или селища с еднакво наименование или със сходно наименование;
- име и адрес на получателя. Като получател трябва да фигурира само едно физическо или юридическо лице. Допуска се в товарителница та да се вписва като получател получаващата гара или служител на същата, ако това е изрично допустимо от прилаганата тарифа. Не се допускат адреси, които не определят името на получателя, като “На заповед на…………” или “На приносителя на дубликата на товарителница та”;
- наименование на стоката;
- тежина или вместо нея едно аналогично означение, съгласно предписанията на отправната железница.
- за дребните пратки броят на колетите и описание на опаковката;
- подробно описание на изискваните от митническите и други административни органи документи, които са приложени към товарителница та или за които е отбелязано, че са представени на железниците в определена гара или в някоя митница или във всяко друго учреждение;
- име и адрес на изпращача, допълнени, ако е необходимо, с неговия телеграфен или телефонен адрес. Като изпращач в товарителница та трябва да фигурира само едно физическо или юридическо лице. Изпращачът трябва да прибави към името и адреса си, своя саморъчен подпис.
При необходимост в товарителница та се вписват и следните данни:
- означението “в гарата (до поискване)", или бележката “да се достави в дома”, при условие, че тези начини на доставяне се допускат в получаващата гара. Изпращач, който иска пратката му да бъде доставена в частния клон на получателя, трябва да внесе съответното записване в товарителница та в продължение на името и адреса на получателя.
- обявената сума в цифри, представляваща интереса при доставянето;
- сумата на наложения и предварителния падеж в цифри;
- разноските, поети от изпращача;
- указание на гарите, където трябва да се извършват митническите и други административни операции;
- бележката, че получателят няма право да изменя превозния договор. Тя трябва да съдържа следния текст: “Получателят няма право да дава допълнителни нареждания” Ако определеното в товарителница та място за данните на изпращача е недостатъчно, могат да се използват допълнителни листове, които стават неразделна част от товарителница та. Тези допълнителни листове трябва да бъдат по размерите на товарителница та, да са съставени чрез индиго в толкова екземпляра, колкото позволява товарителница та и да бъдат подписани от изпращача. Като придружителни документи, които са необходими за изпълнение на митническите и други административни формалности, се считат различните митнически документи като митнически манифести, свидетелства за произход и др.
Железницата е отговорна за правилното съхранение на предадените придружителни документи. Тя отговаря за всички последствия от изгубването или някакво увреждане (разкъсване, изцапване, нечетливост и др.) на предадените или съхраняваните при нея документи. Заедно с това задължение за опазване на документите железницата има още и задължението да представи документите в определеното време на определеното място. Когато изпращачът е изпратил документите непосредствено на митническото бюро, железницата не носи отговорност. Националните митнически предписания задължават железницата да пази цялостта на пломбите поставени от митническите органи. Когато се установи, че по време на железопътния превоз са повредени митническите пломби, митническите власти държат отговорна железницата.
Това е всичко в тази статия за Товарителница CIM и приложението и. Надявам се драги ипотпал читатели тази информация да ви е от полза.

Застраховка като спестовен влог СЕО оптимизация за вашата интернет страница Ремонт на мотори и скутери за безпроблемна експлоатация Айкидо и пътят Бушидо

подробно търсене в тази СЕО страница Кой какво спечели от Ипотпал

Секция предоставя възможност да потърсите информацията, която ви е необходима. Разбира се ако това ви е необходимо. Ако харесате нтернет страничката ми можете да я добавите във вашите любими места.


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

В тази ипотпал страница - Кой какво спечели от Ипотпал, има 0 броя Ипотпал мнения

За да видиш всичките 0 коментара натисни тук:


Добави коментар за Кой какво спечели от Ипотпал
Име на коментиращият :
Email на коментиращият :
Интернет страница :
Ипотпал забранява УРЛ в Коментарите :

Има грешка в ипотпал мнението ви
Въведете коректно полетата: email, име, коментар
Ляв ъгъл на рамката за коментари в Кой-какво-спечели-от-Ипотпал.html тази сео страница за великата игра ипотпал Десен ъгъл на рамката за коментари в Кой-какво-спечели-от-Ипотпал.html тази сео страница за великата игра ипотпал