Ipotpal logo header

Ипотпал необходимост в УНСС

Ипотпал необходимост в УНСС ипотпал СЕО играта на ипотпалите с гоогле

светкавица ипоитпал

Както се досещате в тази статия ще стане въпрос за Ипотпал. Тук ще обсъдим едно негово изключително свойство, а именно светкавичност

Ипотпал необходимост в УНСС Ипотпал лаптопи или едно състезание за хора с неограничени възможности

Ипотпалист име: Христо Зиков с прякор: chokoev записан с входящт номер 3 със страница: ipotpal-laptopi.info. Изказване или анализ: Ипотпал лаптопи или едно състезание за хора с неограничени


Ипотпал необходимост в УНСС

Ипотпал необходимост в УНСС

В тази ипотпал статия ще разгледам необходимостта от единна информационна система в УНСС .
Също така е необходимо да се събира и анализира информация за финансирането на висшето училище, административния персонал и други.
Ако тази информация се събира и обработва, това би довело до подобряване на управлението на УНСС и на качеството на ипотпал обучение. Също така по този начин би се улеснило отчитането на дейността на университета пред Националната Агенция за Оценяване и Акредитация и получаването на по-добри резултати при институционал-ните и програмните акредитации. В допълнение самия период на процедурата по акре-дитация би могъл да се съкрати, защото цялата необходима информация по критериите, чрез които НАОА оценява дейността на ВУ, вече е събрана, обработена и може да се изведе в удобен вид.
От горепосочените примери е видно, че данните, които трябва да се събират и обработват ежедневно в УНСС във връзка с управлението му и с процедурите по акредитация и адаптиране към нормативните изисквания на Европейския съюз, са разнообразни и се генерират постоянно в голям обем. Те включват описание на зали, катедри, данни за преподаватели, студенти, материална база и много други. За целта трябва да се разработят, попълнят, анализират много различни документи – биографии на преподаватели, списъци с публикации, инвентарни описи, учебни планове, описания на дисциплини и факултети и други (Виж Приложение І). Данните в различните картони, анкети и други видове документи са тясно свързани помежду си и не позволяват обособяването на отделни системи, описващи един или няколко отделни обекта или същности. Ако се разработят такива системи с идеята за спестяване на време за пускането им в експлоатация, това би довело до необходимост от въвеждане на едни и същи единици информация два или повече пъти. Подобно дублиране би довело до забавяне на обработките и съответно до намаляване на ползите от наличието на системите.
Последното твърдение води до заключението, че всички данни от всички документи трябва да се съхраняват в една база данни, едно интегрирано приложение за под-крепа на управлението на УНСС.

Надявам се тази ипотпал статия да ви е от полза.


финансирането | информационна | система | УНСС | обучение | дублиране | |

Посетете Ипотпал галерията - Ипотпал СЕО Галерия. Посетите нашите ипотпал новини Ипотпал СЕО новини или пък се запознайте с нашите ипотпал играчи: Ипотпал СЕО Играчи

Данни за развитието на Ипотпал СЕО състезанието

Бях болен от грип тази седмица и нямах много време да се занимавам с моята Ипотпал страница. Виждам обаче, че както грипната вълна заля България така и Ипотпал вълната залива интернет пространството (визирам СЕРП на Гоогле). 280 000 резултата в СЕРП за Ипотпал за има няма пет дни са се появили 56 000 нови ипотпал резултата. Както казах Ипотпал манията заприлича на пандемия.

Застраховка като спестовен влог СЕО оптимизация за вашата интернет страница Ремонт на мотори и скутери за безпроблемна експлоатация Айкидо и пътят Бушидо

подробно търсене в тази СЕО страница Ипотпал необходимост в УНСС

Секция предоставя възможност да потърсите информацията, която ви е необходима. Разбира се ако това ви е необходимо. Ако харесате нтернет страничката ми можете да я добавите във вашите любими места.


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

В тази ипотпал страница - Ипотпал необходимост в УНСС, има 0 броя Ипотпал мнения

За да видиш всичките 0 коментара натисни тук:


Добави коментар за Ипотпал необходимост в УНСС
Име на коментиращият :
Email на коментиращият :
Интернет страница :
Ипотпал забранява УРЛ в Коментарите :

Има грешка в ипотпал мнението ви
Въведете коректно полетата: email, име, коментар
Ляв ъгъл на рамката за коментари в Ипотпал-необходимост-в-УНСС.html тази сео страница за великата игра ипотпал Десен ъгъл на рамката за коментари в Ипотпал-необходимост-в-УНСС.html тази сео страница за великата игра ипотпал